Koor

Het Nieuw Betuws Kamerkoor heeft 35 leden (begin 2019): 11 sopranen, 9 alten, 7 tenoren en 8 bassen. Het koor repeteert op de dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in de Protestantse Kerk aan het Raadhuisplein te Huissen.

Het Nieuw Betuws Kamerkoor verzorgt ieder jaar meerdere concerten, waaronder het traditionele 'Midzomernachtconcert'.  Dit vindt bijna elk jaar eind juni rond Midzomernacht plaats. Er wordt naar gestreefd om elke twee jaar een groot concert met orkest en solisten te brengen.

De muzikale leiding van het koor is in handen van Frans van de Loo.

Zowel tijdens de repetities als op enkele jaarlijkse studiemomenten wordt aandacht besteed aan stemvorming. 

Heeft u belangstelling voor ons koor, dan kunt u op de repetitieavond komen luisteren en/of meezingen (zie pagina Contact). 

Wilt u ons podium huren, dan kan dat! Zie Contact.