Contact en privacy

Contact

Als u met ambitie en plezier wilt zingen in een koor waarin u zich snel thuis zult voelen, meldt u dan aan bij Het Nieuw Betuws Kamerkoor.
Heeft u belangstelling, dan kunt u vrijblijvend twee repetities bijwonen.
Daarna volgt een auditie bij de dirigent, in het bijzijn van een bestuurslid.
De repetities worden gehouden op de dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in het gebouw van de

Protestantse Kerk
Raadhuisplein 35
6851 BW Huissen

Bel onze secretaris:  06-22035468

De contributie bedraagt € 60,00 per kwartaal.

Podium

Wilt u ons podium huren, dan kan dat!
Het podium (zie foto en plattegrond) is speciaal ontworpen voor ons kamerkoor en kan in 3 etage's totaal ongeveer 30 personen plaatsen (2 groepen van 14 op de podiumdelen hoog en laag en maximaal 14 personen ervoor). Het podium kan in verschillende vormen opgesteld worden door de rechthoekige trapeziumvorm van de verschillende delen. Alle delen zijn zo in elkaar te plaatsen dat 2 pakketten overblijven van de grote delen en 2 pakketten van de kleine tussenstukken. Het geheel is vervoerbaar op een aanhanger.
Het podium is te huur voor  € 30,-- per dag en € 50,-- voor een week. Wel zelf ophalen en terugbrengen. Er kan eventueel een borg gevraagd worden. 
Tekening van de constructie in de oorspronkelijke opzet (goed voor 20 personen, inclusief een zaagschema, is te koop voor  € 100,-- (i.v.m. rechten).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris: 06-22035468

Privacy statement

Het Nieuw Betuws Kamerkoor doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. In dit Privacy Statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken op onze site geen gebruik van cookies. Uw bezoek aan onze site laat geen sporen achter op onze systemen.

Verwerkersovereenkomst: Online kaartverkoop

Wij maken voor kaartverkoop van onze concertuitvoeringen gebruik van online kaartverkoop bij een zogenoemde  ‘ticketsite’. U wordt via onze eigen site naar deze site ‘doorgelinkt’. Wij hebben met deze ticketsite een Verwerkersovereenkomst gesloten zoals bedoeld in artikel 28, derde lid, van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens … (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Bij het bestellen van toegangskaarten worden door deze ticketsite de volgende persoonsgegevens vastgelegd: voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens dienen uitsluitend voor het verzenden van de toegangskaarten en voor eventuele meldingen met betrekking tot het concert (informatie over parkeergelegenheden, aanvangstijden, enzovoort). Ook wordt gevraagd om de volgende gegevens in te vullen: geboortedatum, geslacht en woonplaats. Invulling hiervan is uitdrukkelijk optioneel. Deze gegevens stellen ons in staat geanonimiseerde bezoekersanalyses uit te voeren.

Verwerkersovereenkomst: Site beheer

Met de beheerder van onze site hebben een Verwerkersovereenkomst gesloten zoals bedoeld in artikel 28, derde lid, van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens … (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Privacy beleid met betrekking tot leden (waaronder dirigent), projectleden en bij concerten betrokkenen (ingehuurde solisten en muzikanten).

Hiervoor heeft Het Nieuw Betuws Kamerkoor een Privacyverklaring opgenomen in het Huishoudelijk reglement. Alle leden hebben schriftelijk met deze verklaring ingestemd, al dan niet met gebruikmaking van het recht op bezwaar tegen onderdelen daarvan, waaronder ook tegen verspreiding van herkenbare foto- en filmafbeeldingen van het desbetreffende lid. Het bestuur heeft zich verplicht deze bezwaren te honoreren.

In geval van concerten wordt projectleden en bij concerten betrokkenen de Privacyverklaring voorgelegd en geldt dezelfde procedure als voor de leden.

Mailings

Mocht u mailings over concerten van ons koor krijgen op basis van een in het verleden door u gegeven toestemming of verzoek daartoe, dan heeft u te allen tijde het recht om uw gegevens te laten verwijderen uit ons mailingbestand. U kunt dat kenbaar maken door ons te mailen of te bellen.